Att som företagare stå och stampa i väntan på att kunder ska betala fakturorna kan nog rätt många känn igen sig i. Det är ingen rolig upplevelse, speciellt om man själv ligger ute med pengar antingen till underleverantörer, i investeringssyfte eller rent utav för att kunna ta ut sin egen lön eller vinst i verksamheten. Det var ut detta som fakturabelåning eller factoring som man även säger föddes. Det man gör som företagare eller näringsidkare är att man säljer fakturor till ett företag som sedan sköter indrivningen av betalningen mot en ersättning och du får betalt på en gång, minus arvodet som finansbolaget tar för sitt arbete och risk.

Hur fungerar factoring?

För att bena upp hur fakturabelåning fungerar så är det inte speciellt krångligt, du kontaktar ett finansbolag som erbjuder factoring och sätter upp ett avtal. Därefter gör de en kontroll av företaget vars fakturor du tänker sälja till finansbolaget. En faktura som gått över sista betalningsdag accepteras oftast inte. När finansbolaget anser att allt står rätt till så tar de över fakturan som du skickat till kund och du får in pengarna på kontot. Factoringbolaget räknar bort sin del, resten får du omgående. Det finansbolagen även hjälper dig  med är att bedöma risken av dina kunder, det ligger självfallet både i deras och ditt intresse att arbeta med kunder som faktiskt kan betala för sig.

Varför använda factoring?

Att sälja fakturor är så klart både på gott och ont, du förlorar en viss del av din tilltänkta vinst men du slipper stå och vänta på att kunna fortsätta utveckla din verksamhet eller låta ditt företag växa vilket på många sätt kan ses väl värda den bit av kakan som finansbolaget tar. Om vi återgår till första stycket så att som företagare stå och stampa i väntan på pengar, det kan verkligen sänka motivationen och framtidsanda därför rekommenderar vi att om du vill fortsätta utveckla din företagsamhet, kontakta ett finansbolag och se över om de kan hjälpa dig.