Att som företagare stå och stampa i väntan på att kunder ska betala fakturorna kan nog rätt många känn igen sig i. Det är ingen rolig upplevelse, speciellt om man själv ligger ute med pengar antingen till underleverantörer, i investeringssyfte eller rent utav för att kunna ta ut sin egen lön eller vinst i verksamheten. Det var ut detta som fakturabelåning eller factoring som man även säger föddes. Det man.. Read More