Har du problem och klagomål på din bank? I så fall är du inte ensam. Under 2009 nästan fördubblades klagomålen på Nordea till Allmänna reklamationsnämnden, och i stort sett alla banker har märkt av en uppgång av klagomål. Något som drev upp klagomålen var räntekarusellen som innebar att de som valt att binda sin ränta när den låg så högt som på 4-5% fick se på när de med rörlig.. Read More